Naturbruk

Er du interessert i grønn forskning og samfunnsutvikling? Forvaltning av utmarksressurser? Utvikling og bruk av fornybare energiressurser eller sikre fremtidig matproduksjon under endrede klimatiske forhold? Da vil naturbruk kunne passe for deg.

 

VG1 NATURBRUK

Dette er et tilbud for deg som ønsker å jobbe for et miljøvennlig samfunn. I produksjonsfagene jobber du på skolens gård sammen med lærere og fagarbeidere. Du vil lære om husdyrproduksjon, skogbruk, planteproduksjon, maskiner og redskap. Naturbruk er et yrkesfaglig program, så du har mulighet å fordype deg 6 timer per uke. Tilbudene på Skjetlein er Hest, Landbruk og Sports – og familiedyr.

Les mer om  naturbruk her.

Søkerkode: NANAB1

DYR MED REALFAG
- Spesiell Studiekompetanse -
 

Ønsker du å bli veterinær eller studere og forske innen husdyrvitenskap eller hestefag? Dyr med realfag forbereder deg praktisk og teoretisk til det. Skolen samarbeider med en veterinærklinikk  og tilbyr praktisk tilnærming til realfagene på skolegården.
Utdanningstilbudet gir spesiell studiekompetanse med fordypningsfagene Matte R1, Kjemi 1 + 2 og Biologi 1 +  2.

SØKERKODE: NANAB1
Velg realfag når du starter skoleåret. 

ENERGI OG MILJØ
- Spesiell Studiekompetanse -
 

Med knapphet på ressurser, behov for ren energi og økende fokus på miljø- og klimaspørsmål, er framtiden spennede og utfordrende. Med realfagsfordypning Matte R1 + R2, Kjemi 1 + 2, Fysikk 1,  gir dette treårige løpet spesiell studiekompetanse. Energi og miljøfag er en spennende og moderne vei til høyere utdanning. Elevene møter fagpersoner fra NTNU og næringsliv (Bioforsk og Biopower) og får mulighet til å bli kjent med fremtidig studiested/arbeidsplass.

Les mer om energi og miljø her.

Søkerkode: NANAB1-E

VG2 ANLEGGSGARTNER & IDRETTSANLEGG

Hvis du tar anleggsgartner og idrettsanleggsfag får du opplæring i hvordan du bygger og driver flotte anlegg med stein, betong, tre og planter. Du vil få opplæring i flere typer maskiner, og du får skape private hager og flotte offentlige parker. Inntakskrav til VG2: Fullført og bestått  VG1 naturbruk  eller VG1 byggfag.

Les mer om anleggsgartner og idrettsanlegg her.

Søkekode: NAAID2

Vg2 Heste- og hovslagerfag

Skolen har et nytt og moderne hesteanlegg med stall, stor ridehall og utebaner. Vi har godt utdannede hester for ridning, kjøring og trav. Du får etablere egen bedrift og ta ansvar for skolens stall i faget stalldrift. Riktig foring og stell av hest, hovslaging, sykdom- og treningslære er tema i faget hest og hestehold.  Det foregår  forskningsvirksomhet knyttet til drift av stallen. Hest gir mange yrkesmuligheter: Drift av rideskole, stallmester, travtrener eller hovslager. Med høyre utdanning kan du bli rådgiver, veterinær, forsker, lærer, equiterapeut eller berider.

Les mer om heste- og hovslagerfag her.

Søkekode: NAHHO2

Vg2 Landbruk & gartnernæring

Landbruket og gartnernæringen har viktige roller som produsenter av mat, varer og tjenester til et marked der rammebetingelser og etterspørsel er i stadig endring. Som ferdigutdannet kan du jobbe innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet. F.eks: Gartner, agronom, anleggsgartner, driftsoperatør i idrettsanlegg,
skogsoperatør, hovslager,
hestefaglært, 
fagarbeider
i reindriftsfaget, fisker eller fagarbeider i akvakultur.

Les mer om landbruk og gartnernæring her.

Søkekode: NALGA2

 

 

 

 

VG1 Design og håndverk

Vil du være med på å ta vare på gamle håndverkstradisjoner og videreutvikle dem? Da gir design og håndverk deg mulighet til å arbeide innenfor mange forskjellige håndverksyrker. Mer enn femti fagutdanninger bygger på VG1 Design og håndverk. Noen av dem er dekoratør, gullsmed, gipsmaker, frisør, møbelsnekker, treskjærer, utstillingsdesigner og skredder.

Du som velger design og håndverk bør ha kreative evner og interesser, og du bør like å arbeide med hendene.
Fokus på Skjetlein er naturlige råstoffer!

Les mer om design og håndverk her.

SØKEKODE: DHDHV1

 

 

 

 

Bygg og anleggsteknikk

Vil du være med på å skape og ta vare på samfunnets verdier? Ønsker du å sette synlig spor etter deg ved flotte bygg, veier og broer, uteområder og anlegg? Da kan bygg- og anleggsteknikk være noe for deg. Du bør være praktisk anlagt, ha godt håndlag, være selvstendig og innstilt på å arbeide i team med andre yrkesgrupper. Vi har sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) og at de fremtidige bygningarbeiderene skal stå så lenge som mulig i faget sitt.

 

VG1 Bygg- og anleggsteknikk

Dette tilbudet gir et bredt utgangspunkt til å jobbe innen de fleste fag i bransjen. Fokus ligger på å lære begreper og prosesser/samhandling innen fagene. Å lære tegning og lese tegninger er også viktig i bransjen. Man lærer bruk av forskjellige maskiner og utstyr gjennom mye praktisk øving.

Les mer om bygg- og anleggsteknikk her.

Søkekode: BABAT1

VG2 ANLEGGSGARTNER & IDRETTSANLEGG

Hvis du tar anleggsgartner og idrettsanleggsfag får du opplæring i hvordan du bygger og driver flotte anlegg med stein, betong, tre og planter. Du vil få opplæring i flere typer maskiner, og du får skape private hager og flotte offentlige parker. Inntakskrav til VG2: Fullført og bestått  VG1 naturbruk  eller VG1 byggfag.

Les mer om anleggsgartner og idrettsanlegg her.

Søkekode: NAAID2

VG2 Byggteknikk

Bli med på å bli Norges fremste bygningsarbeidere gjennom programmet TEK 15 passivhus på Skjetlein. Vi tar sikte på at vi skal være heldigital. Elevene får maksimal opplæring innen digital tegning og forståelse innen energiberegning med Arcihcad 17 og vi bruker bl.a. digital/apper innen ks-skjema. Byggteknikk består av 4 fag: Betong, stillas, mur og tømrerfaget.

Les mer om byggteknikk her.

Se bloggen til Vg2 Byggfag her.

Søkekode: BABYG2

“Vi bruker teori opp mot praksis,
noe som gjør at vi lærer enda bedre.” 

Vår tid på Skjetlein

Vi valgte Skjetlein for å få en mer variert skolehverdag. Tanken på å sitte inne med vanlige fellesfag hver dag fristet ikke. Det å få jobbe så mye praksis som vi får her, gir en økt motivasjon til å stå på, og virkelig gå inn for å fullføre skolegangen. Skolen i seg selv byr på gode lærere, trivelige medelever og flotte yrkesrettede fag. Vi får bruke kroppen vår og har en aktiv skolehverdag, hvor vi er med på alt i fra kalvefødsel til tre-felling med motorsag. På Skjetlein stoler lærerne på elevene, og lar oss lære av våre feil.

Det som også er så fint med Skjetlein er at vi holder oss opplagt til enhver time. Når vi er mye ute og får gjøre det vi liker, er det greit for oss å jobbe med fellesfag senere på dagen. Her kan vi bruke teorien opp mot praksisen, noe som gjør at vi lærer enda bedre.

Da vi startet på Skjetlein var vi veldig usikre på veien videre, men i løpet av kort tid hadde vi klare planer. I løpet av det første halvåret på Skjetlein har vi fått prøvd oss på mye forskjellig, og vi har kommet fram til at dyr er noe vi vil jobbe med i fremtiden. Målet vårt for den resterende tiden på Skjetlein er å hente inn masse kunnskap som vi kan bygge videre på i framtiden.

- Trine Vuttudal, Marthe Helberg og Trine Elisabeth Lofstad Øien, Vg1 Naturbruk

 

 

 

 

Kontakt

Har du spørsmål eller behov for hjelp med å søke så ta gjerne kontakt! Besøk oss på Skjetlein Videregående Skole 7083 Leinstrand, send mail til postmottak.skjetlein@stfk.no eller ring oss på telefon 72 59 47 00

Navn
Mail
Melding

Yay! Meldingen er sendt.
Oisann!Meldingen er ikke sendt.
© Copyright 2014 Skjetlein VGS